יום עיון- "יוונים נקבצו עלי"-התקופה ההלניסטית והחשמונאית
17/12/1917/12/19
17/12/19