יום עיון-מלכות אדום- מכיבוש פומפיוס ועד למרד הגדול
28/01/20