נחל פרס, גבים ומעוקים

וממצד תמר למכתש הקטן

12/12/19