חג מר סבא, טיול גיפים ייחודיחג מר סבא, טיול גיפים ייחודיחג מר סבא,
טיול ברכב ספארי